Kluczborskie Stowarzyszenie Zawsze Razem
ul.  Jagiellońska 1
46-200 Kluczbork

Treningi , turnieje odbywają się w :
Strefa Przyszłości SP Mieszkaniowej

46 – 200 Kluczbork

ul. Gałczyńskiego 10